direct naar inhoud van Artikel 26 cultuurhistorische bouwwerken
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

Artikel 26 cultuurhistorische bouwwerken

26.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische bouwwerken' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en bescherming van cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken.

26.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische bouwwerken' zijn, voorzover in afwijking van de aldaar voorkomende bestemming, bouwwerken toegestaan met een cultuurhistorische waarde, overeenkomstig de bestaande situering , waarbij de oppervlakte en hoogte niet meer mag bedragen dan bestaand.

26.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 23.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de daar voorkomende bestemming(en), indien de cultuurhistorische waarde van het bouwwerk niet significant wordt aangetast.

26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 37 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.