direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Weg
Plan: Veluwe
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1058-onh1

Artikel 16 Verkeer - Weg

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden (met inbegrip van de nodige rijwegen, vluchtstroken, fiets- en voetpaden), met dien verstande dat per rijweg ten hoogste twee rijstroken zijn toegestaan tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal rijstroken';
  • b. parkeerplaatsen en transferia;
  • c. lange-afstandswandelroutes ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - lange-afstandswandelroutes' en lange-afstandsfietsroutes ter plaatse van de aanduiding'specifieke vorm van recreatie - lange-afstandsfietsroutes';
  • d. ecoducten, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecoduct';
  • e. zendmasten ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie';
  • f. groenvoorzieningen;
  • g. nutsvoorzieningen;
  • h. bescherming van het (grond)watersysteem;
  • i. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

16.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde


- antenne-installaties:
- overkappingen:

- overig:  
   15 m

3 m

2 m  
- de hoogte van ecoducten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - ecoduct' bedraagt ten hoogste de bestaande hoogte
- de hoogte van zendmasten ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' bedraagt ten hoogste de bestaande hoogte  

16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 37 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.