direct naar inhoud van 4.2 Groen
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

4.2 Groen

De nieuwe woning wordt op de volgende manier landschappelijk ingepast: zie figuur 5. Dit inpassingsplan is voorbesproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Over de hoofdlijnen ervan bestaat overeenstemming.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1057-ont1_0005.jpg"

Figuur 5. Landschappelijke inpassing van de nieuwe woning op het perceel Staverhul 31.

Belangrijke elementen zijn :

  • de hagen rondom de tuin;
  • de hoogstambomen;
  • dominante kappen, relatief lage goothoogte, kaprichting haaks op de weg, verticaliteit van de gevelopeningen, materialisering en kleurstelling ingetogen en passend bij de omgeving.

De door de initiatiefnemer gewenste uitbreiding van de eiken'clump' aan de zuidzijde van het perceel wordt goed mogelijk geacht (het past bij het daarachter gelegen agrarische erf), mits geen overwegend deel van het perceel Staverhul 31 op deze manier beplant wordt. De open ruimte tussen de eikenaanplant en het woonperceel mag niet dichtslibben.