direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Staverhul 31 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1057-ont1

1.2 Ligging en begrenzing

In figuur 1 is te zien dat het perceel zich bevindt ten noorden van het perceel Harderwijkerweg 90. Met dat perceel deelt het perceel Staverhul 31 oorspronkelijk één agrarisch bebouwingsvlak. Het agrarische bijgebouw (de varkensstal, oppervlakte 530 m2) dat zich - zuidelijk - op het perceel Staverhul 31 bevindt, hoort oorspronkelijk bij de agrarische bedrijfsbebouwing die zich - noordelijk - op het perceel Harderwijkerweg 90 bevindt. Vanuit een oogpunt van ruimtelijke situering beschouwd, valt op dat alle gebouwen en de erven - het hele bouwblok - zich midden tussen de twee wegen Staverhul en Harderwijkerweg bevinden, met de agrarische percelen waarop zich geen gebouwen bevinden, aan twee kanten tussen de bebouwing en de weg in.

Een groot deel van de omgeving van de locatie Staverhul 31 is in gebruik voor agrarische doeleinden en voor landelijk wonen. In figuur 2 is de ligging van Staverhul 31 ten opzichte van zijn omgeving te zien. Rechtsonder op de luchtfoto, ten zuidoosten van het perceel, is de bebouwde kom van Uddel te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1057-ont1_0002.jpg"

Figuur 2. Ligging Staverhul 31 (rood omlijnd) ten noordwesten van Uddel.