direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de strekking en omvang van het plan is het voorontwerp van dit bestemmingsplan is geen overleg gepleegd ex artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening met provincie en Inspectie voor de ruimtelijke ordening.