direct naar inhoud van 4.3 Parkeren en verkeersontsluiting
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

4.3 Parkeren en verkeersontsluiting

4.3.1 Parkeren

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen. Voor het plangebied komt dat op het volgende neer en zijn daarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Gebouw A:

  • parkeren in garage betreft een individuele parkeervoorzieningen;
  • de gemeenschappelijke ruimte is uitsluitend bestemd voor bewoners en niet voor externen.

Gebouw C:

  • uitgangspunt is een meerpersoons huishouden

Het parkeren voor bezoeker en personeel vindt plaats op een parkeerplaats aan de 'achterzijde' van de kavel. Deze parkeergelegenheid wordt ontsloten via de oostzijde. Het parkeren voor de appartementen vindt plaats onder gebouw A. Deze parkeerplek ligt half verdiept en wordt ontsloten via de 'formele' voorkant van de kavel.

Programma/woningtype   aantal woningen   parkeernorm gemeente   te realiseren  
Gebouw A:
Seniorenwoningen  
36   1,2 pp/woning   44 pp  
Gebouw B:
Schuur  
     
Gebouw C:
Appartementen, begeleid wonen  
14   0,5 pp/app   7 pp  
Gebouw D:
Nog geen gebruiker bekend  
     
Gebouw E:
Appartementen, begeleid wonen  
48   0,5 pp/app   24 pp  
Totaal   98     75 pp  
4.3.2 Ontsluiting

De ontsluiting van de voormalige bedrijfswoning vindt plaats via de Terwoldseweg. Hiermee verandert niets ten opzichte van de huidige situatie. Parkeren geschiedt op het eigen erf.

De ontsluiting voor het autoverkeer vindt plaats vanaf de Terwoldseweg en vanaf de weg die de volkstuinen ontsluit (de weg langs de noordzijde van het plangebied).

Het langzame verkeer kan aanhaken op de langzaamverkeerroute die het plangebied doorkruist en die haaks op de Terwoldseweg loopt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1056-onh1_0006.jpg"

figuur 6: Ontsluiting zorgcomplex en langzaamverkeerroute