direct naar inhoud van 3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

Het plangebied maakt onderdeel uit van de uitbreidingswijk Zuidbroek. Het gebied Zuidbroek kenmerkt zicht als overgangsgebied van stuwwal naar vallei. Het plangebied ligt op de rand van de bestaande stad Apeldoorn. Vanwege de nabijheid van de stad wordt het karakter van het gebied mede bepaald door stadsrandfuncties, zoals enkele kwekerijen en een volkstuinencomplex.

Ten noorden van het plangebied liggen agrarische gronden en een volkstuinencomplex. De indeling van het agrarisch gebied wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid en grilligheid van het kavelpatroon. Zuidelijker wordt het gebied bepaald door de lommerrijke karakteristiek van De Wellen. De naam van dit gebied is ontleend aan de voorheen geldende naam van het hier gevestigde centrum voor de geestelijke gezondheidszorg 'Stichting De Wellen', thans 'Psychiatrisch Centrum Spatie'.

In de omgeving lopen enkele oude wegen. Het plangebied grenst aan een van deze wegen: de Terwoldseweg. Op enige afstand van het plangebied ligt in het oosten de A50. Ter hoogte van de A50 komen de Nijbroekseweg en de Terwoldseweg samen bij het viaduct 'Anklaar' over de snelweg richting het buitengebied.

In het plangebied zijn geen kabels en (hoofd)transportleidingen aanwezig die een belemmering kunnen vormen voor de ontwikkeling van het plangebied.