direct naar inhoud van 2.6 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

2.6 Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de gemeentelijke Verkeersvisie 2010-2020. Hierin zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel ervan is de beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Dit wordt bereikt door het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen te bundelen. De functie van de hoofdwegen is het bereikbaar houden van de bedrijventerreinen en de binnenstad en het bundelen van het autoverkeer zodat de tussenliggende verblijfsgebieden autoluw kunnen worden. Onder dit net van hoofdwegen liggen de woonstraten, waar leefbaarheid het belangrijkst is. In deze verblijfsgebieden is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

De Terwoldseweg behoort tot het onderliggende wegennet in het buitengebied (60 - 80 km/h) en zal qua categorisering wijzigen na voltooiing van de wijk Zuidbroek, waarmee de maximumsnelheid naar 50 km/h wordt gebracht.