direct naar inhoud van 2.4 Woonvisie Apeldoorn 2010
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

2.4 Woonvisie Apeldoorn 2010

In vervolg op het structuurplan is de Woonvisie Apeldoorn 2010 uitgebracht. Hierin wordt het beleid ten aanzien van het wonen en van de woonomgeving geformuleerd, waarmee de nota als interne leidraad fungeert voor de ontwikkelingen in de stad waarbij het wonen centraal staat.

In de Woonvisie is onder Wonen & Zorg aangegeven dat op dit terrein meer intersectorale samenwerking gewenst is. De gemeente vervuld daarbij een stimulerende, faciliterende en regisserende rol. Zo is er een loketgroep zorginitiatieven opgericht dat fungeert als het aanspreekpunt voor initiatiefnemers van zorgprojecten. Ook stimuleert de gemeente Apeldoorn de invoering van woon-zorgzones. Een woon-zorgzone is een project in een wijk of dorp met alle voorzieningen met mogelijkheden voor zelfontplooiing, zelfbeschikking, veiligheid, mobiliteit voor iedereen waar 24-uurs zorg aan alle zorgvragers wordt geleverd. Ook in het nieuwe uitleggebied Zuidbroek wordt een woon-zorgzone ontwikkeld. Vanuit haar regierol wijst de gemeente een locatie aan voor het ontwikkelen van een woon-zorgzone.

2.4.1 Woningbouwprogramma

Het initiatief van Woudhuis Vastgoed betreft de ontwikkeling van een woon-zorg voorziening ten behoeve van Zorggroep Apeldoorn en J.P. v.d. Bent Stichting. Het programma voor de Zorggroep omvat de ontwikkeling van 8 groepswoningen voor elk 6 bewoners en circa 48 individuele appartementen en een ontspanningsruimte. Het programma voor de J.P. v.d. Bent Stichting gaat uit van 15 individuele appartementen. Het totale project gaat dus uit van 110 wooneenheden, die voornamelijk in het (sociale) huursegment gerealiseerd zullen worden. Vanuit de projectgroep Zuidbroek is een kavel aangewezen in het deelgebied de Wellen voor de ontwikkeling van dit zogeheten plan 'Boerenerf'.

'Boerenerf' biedt ruimte voor een combinatie van psychogeriatrische ouderen, senioren en bewoners met een lichte handicap.

Dit initiatief voorziet in de behoefte van wonen en zorg voor verschillende doelgroepen variƫrend van intramuraal tot zelfstandig wonende ouderen en gehandicapten met lichte begeleiding. Dit concept past binnen de doelstelling zoals deze in het kader van de vermaatschappelijking van zorg in de woonvisie is opgenomen.