direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:
A. Toelichting.
B. Regels.
C. Analoge en digitale verbeelding (plankaart).

Deel B en C vormen het juridische gedeelte van het bestemmingsplan en deel A de toelichting als bedoeld in artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

In hoofdstuk 1 van deze toelichting wordt een inleiding gegeven op het bestemmingsplan met onder andere de ligging van het plangebied, de vigerende bestemmingsplannen die vervangen worden door dit bestemmingsplan. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van relevant beleid en hoofdstuk 3 beschrijft de bestaande situatie in het plangebied en de omgeving. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het (stedenbouwkundig) plan voor de ontwikkeling van de zorgwoningen en woning aan de Terwoldseweg 7, waarna in hoofdstuk 5 in gegaan wordt op de (milieu)aspecten maar ook de economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op het juridische plangedeelte, zoals dat in de regels en op de verbeelding is vastgelegd. Ten slotte geeft hoofdstuk 7 invulling aan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.