direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan Zuidbroek (maart 2005). Dit bestemmingsplan wordt in hoofdzaak beschouwd als een ontwikkelingsgericht plan. Voor een groot deel van het plan (te ontwikkelen woongebieden) zijn globale, nader uit te werken bestemmingen toegekend.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1056-onh1_0002.jpg"

figuur 2: Uitsnede bestemmingsplankaart Zuidbroek

Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan kent echter gedetailleerde bestemmingen. De kavel Terwoldseweg 7 heeft de bestemming 'Agrarisch gebied' met de aanduiding 'bedrijfswoning'.

De locatie van de zorgwoningen heeft de bestemming 'Groenvoorzieningen' en de aanduiding 'individueel gebouw 7 als bedoeld in artikel 3.12 en 3.13'. Dit laatste betekent dat ter plaatse van deze aanduiding de gronden zijn bestemd voor woongebouwen.

Het gebied tussen Terwoldseweg 7 en de zorgwoningen heeft de bestemming 'Groenvoorzieningen' en de aanduiding 'langzaamverkeersroute'.

Een uittreksel van de vigerende bestemmingsplan van het bestemmingsplan Zuidbroek is opgenomen in Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan.