direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

1.1 Aanleiding

Aan de noordzijde van Apeldoorn wordt de nieuwe stedelijke uitbreidingswijk Zuidbroek ontwikkeld. Zuidbroek wordt een wijk voor wonen en werken met een herkenbaar groen Apeldoorns karakter. Er worden hier 3.500 tot 3.700 woningen gebouwd. Daarnaast wordt het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord uitgebreid met circa 65 hectare. Ook wordt een groot park aangelegd, met een oppervlakte van circa 30 hectare. Dit park is een belangrijk onderdeel van de stedelijke groenstructuur van Apeldoorn.

Een onderdeel van de woonwijk Zuidbroek is de ontwikkeling van zorgappartementen aan de Terwoldseweg. Op het naastliggende perceel Terwoldseweg 7 - geen onderdeel van Zuidbroek - wordt de bestaande agrarische bedrijfswoning omgezet naar een woning.

Het zorgcomplex omvat in totaal 110 wooneenheden waar gehandicapten met zorgdrempel wonen onder begeleiding van Zorggroep Apeldoorn en J.P. v.d. Bent Stichting.

De wooneenheden voor de J.P. v.d. Bentstichting zijn voor personen die zelfstandig kunnen wonen met een lichte handicap en/of een beperking. De verzorging kan voortdurend of nagenoeg voortdurend plaatsvinden en in het gebouw is afzonderlijke ruimte ten behoeve van de verzorging aanwezig.

De wooneenheden voor de Zorggroep Apeldoorn zijn ten behoeve van dementerende ouderen en senioren met een zorgdrempel.

Op het perceel Terwoldseweg 7 is een kwekerij waarvan de bedrijfsvoering is gestopt en waarvan de kassen zijn gesloopt. De woning is om die reden geen bedrijfswoning meer en fungeert nu als particuliere woning. De wens is de woning als zodanig te bestemmen. Het achterliggende perceel zal een agrarische bestemming behouden. De bestaande mogelijkheid tot het houden van een kwekerij op dit deel van de kavel is niet meer wenselijk.

In het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland met betrekking tot het bestemmingsplan Zuidbroek (d.d. 21 november 2006), is goedkeuring onthouden aan de aanduiding "individueel gebouw nummer 7'' (ter plaatse van de toekomstige zorgwoningen). Reden hiervoor is dat met deze aanduiding bouwmogelijkheden werden gegeven. Deze bouwmogelijkheid ligt echter gedeeltelijk op minder dan 50 meter van de kwekerij met glas. Daardoor kan binnen de genoemde 50 meter van de kwekerij geen goed woon- en leefklimaat gegarandeerd worden. Met het wegbestemmen van een deel van de kwekerij is de reden tot onthouding van goedkeuring niet meer aan de orde.