direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Bestemmingsplan Terwoldseweg 7 en omgeving
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1056-onh1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. agrarische bedrijven, met uitzondering van:
  • 1. intensieve veehouderijbedrijven;
  • 2. kwekerij- en tuinbouwbedrijven;
  • 3. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden en kalkoenen, voor zover dit in de openlucht plaatsvindt;
  • 4. pelsdierhouderijen, voor zover dit in de openlucht plaats vindt
 • b. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, hobbymatig weiden van vee, natuurbeheer;
 • c. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 79 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

Bebouwing   Maximale bouwhoogte  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde   terrein- en erfscheidingen: 2 m
overig: 2,50 m
 
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.