direct naar inhoud van 8.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

8.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg, ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, opgestuurd aan instanties die bij de planvorming betrokken dienen te worden. Er zijn in totaal 6 reacties ontvangen. Deze reacties zijn in de Nota inspraak en overleg opgenomen, welke als bijlage 9 Nota inspraak en vooroverleg bij het bestemmingsplan is gevoegd.