direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

8.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 24 mei 2012 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen.

Daarnaast is op 23 mei 2012 een inloopavond gehouden over het voorontwerp bestemmingsplan. Ook is een brochure opgesteld en deze is huis-aan-huis verspreid.


Er zijn 91 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg die is opgenomen als bijlage 9 Nota inspraak en vooroverleg bij het bestemmingsplan.