direct naar inhoud van 6.9 Overig
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

6.9 Overig

6.9.1 Maatschappelijke functies

In het plangebied komt een aantal maatschappelijke functies voor, namelijk kerken, twee dierenasiels, een verenigingsgebouw en een sociale werkplaats. Deze hebben een bestemming 'Maatschappelijk' gekregen. Voor de uitbreidingsmogelijkheden geldt in principe de 20%-regeling, zoals eerder is genoemd.

6.9.2 Verleende vrijstellingen en herzieningen

In het bestemingsplan zijn eerder verleende vrijstellingen / postzegelplannen verwerkt. Het gaat om de volgende situaties:

  • De realisatie van een kwekerij/glastuinbouwbedrijf op de hoek Kanaal-Zuid - Voorsterweg te Klarenbeek ex. art. 19 lid 2 (oude) WRO.
  • De uitbreiding van bedrijfsgebouwen en de realisatie van een vervangende bedrijfswoning op het perceel Brinkenweg 36-38 te Klarenbeek ex. art 19, lid 2 (oude) WRO (loonbedrijf)
  • De realisatie van een biomassavergistingsinstallatie bij het intensieve veehouderijbedrijf op het perceel Kleine Dijk 11 te Klarenbeek ex. artikel 19, lid 2 (oude) WRO.
  • De functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel aan de Klarenbeekseweg 8.
  • Een bedrijfsuitbreiding op het perceel aan de Klarenbeekseweg 13-15.
  • De functieverandering aan de Hessen-Allee 58 te Klarenbeek.
  • Een tweede agrarische bedrijfswoning op het perceel aan de Krommedijk 15 te Klarenbeek
  • De wijziging van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming aan de Brinkenweg 87a.
  • De mogelijkheid voor uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Lokaalweg 10.
  • De omzetting van een agrarisch bedrijf naar een woonbestemming aan de Woudweg 63.