direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

5.1 Inleiding

Het bestemmingsplan dient de huidige functies en waarden vast te leggen, maar moet ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen die kunnen plaats vinden in het kader van bijvoorbeeld de reconstructie, plattelandsvernieuwing of ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur.

De gebiedsvisie geeft aan hoe de analyse uit hoofdstuk 3 en 4 is vertaald naar de bestemmingslegging. Tevens wordt aangegeven wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor de planregels.