direct naar inhoud van 3.3 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

3.3 Ruimtelijke en functionele structuur

Kenmerkend voor het plangebied is dat het gebied vrij arm is aan variatie en contrasten.Vooral in het noordelijk deel is het onderscheid tussen de hooilanden en broeklanden amper aanwezig, omdat bijvoorbeeld kavelrandbeplanting vrijwel ontbreekt en omdat het gebied doorsneden is . Door de toename van agrarische activiteiten is het Beekberger Woud in de vorige eeuwen in zijn gaafheid sterk aangetast door de supergepositioneerde snelweg. In het deel ten zuiden van de Beekbergense Beek vormt met name het Apeldoorns Kanaal een harde westgrens, terwijl de historische en landschappelijke binding met het gebied ten westen van het kanaal, in de vorm van de Loenense Beek en diverse wegen, evident is. In het overwegend agrarische gebied komen thans steeds meer ‘gebiedsvreemde’ of ‘footloose’ activiteiten, zoals natuurontwikkeling, nieuwe landgoederen, villa’s en kleinschalige bedrijvigheid aan huis. Er dient te worden gewaakt dat hiervan geen storende werking uitgaat, door een zorgvuldige inpassing in het landschap, een goede erfbeplanting en passende vormgeving van de gebouwen. Een aantal objecten zijn geselecteerd als voorbeeld van positieve beeldkwaliteit.


Ten noorden van de Beekbergense beek is bij de erven vaak sprake van insteekwegen, met name in de hooilandontginningen. Het dorp Klarenbeek vormt hierop een uitzondering, waar de bebouwing langs de weg is gesitueerd.Ten zuiden van de beek is vaker sprake van erven die direct aan de weg liggen. Met name aan de Kostersweg liggen de gebouwen direct aan de weg.

De beplanting volgt in grote lijnen de natuurlijke ondergrond.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1052-vas1_0010.jpg"

Afbeelding - Ruimtelijke opbouw Het Woud.