direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt een analyse plaats van de verschillende functies (sectoren) die voor het plangebied van belang zijn. Daarbij wordt per functie ingegaan op de huidige situatie en de ontwikkeling tot heden, maar ook de te verwachten ontwikkelingen en knelpunten. De beschreven functies vormen samen met het beleidskader de basis voor de gebiedsvisie.

Achtereenvolgens komen aan bod:

  • bodem en water;
  • archeologie en cultuurhistorie;
  • landschap en natuur;
  • landbouw;
  • wonen en niet-agrarische bedrijvigheid;
  • recreatie;
  • infrastructuur.