direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Op dit moment is het geldende plan het bestemmingsplan "Het Woud", (gewijzigd) vastgesteld door de raad op 20 november 1997. Op 7 juli 1998 is het plan grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Daarna heeft de Raad van State op 18 juli 2001 uitspraak gedaan inzake negen ingediende beroepsschriften. Delen van het plan zijn bij die uitspraak buiten goedkeuring gehouden.

In 2006 is gestart met het maken van een planherziening ex. artikel 30 WRO. Om diverse redenen is de planherziening niet afgerond, onder meer vanwege gewijzigde wetgeving en de hiermee samenhangende digitale verplichtingen.

In 2009 is gestart met het maken van een geheel nieuw bestemmingsplan. Daarbij wordt waar mogelijk aangesloten bij de herziening uit 2006. Ook is rekening gehouden met de actuele digitale standaarden IMRO2008 en SVBP2008, de gemeentelijke standaard, en is een aantal (reeds verleende) verzoeken om vrijstelling in het plan verwerkt.