direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

1.1 Aanleiding

'Het Woud' is een deel van het buitengebied van de gemeente Apeldoorn. Voor dit gebied zijn de geldende bestemmingsplannen verouderd en niet meer geschikt als instrument om de ruimtelijke kwaliteit te behouden.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeenteraad verplicht om elke tien jaar een nieuw bestemmingsplan voor een gebied vast te stellen. Om deze reden moet de gemeente ook het huidige bestemmingsplan voor Buitengebied Het Woud herzien. Het nieuwe bestemmingsplan zal de bestaande waarden moeten beschermen, maar tegelijkertijd over voldoende flexibiliteit moeten beschikken om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.