direct naar inhoud van Bijlage 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

Bijlage 1 Lijst van toegelaten bedrijfstypen

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)

    AFSTANDEN
IN METERS  
  INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR   CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                  
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                  
016   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                  
016   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10   2   1      
016   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10   2   1      
0162   KI-stations   30   10   30   0   2   1      
10, 11   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                  
1032, 1039   Groente- en fruitconservenfabrieken:                  
1052   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²   10   0   30   0   2   1      
1071   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                  
1071   - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens   30   10   30   10   2   1      
10821   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                  
10821   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   10   30   10   2   1      
10821   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   10   30   10   2   1      
1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30   0   2   1      
14   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                  
141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10   2   2      
16   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                  
162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0   2   1      
58   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                  
18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0   2   1   B    
1814   Grafische afwerking   0   0   10   0   1   1      
1814   Binderijen   30   0   30   0   2   2      
1813   Grafische reproductie en zetten   30   0   10   10   2   2   B    
1814   Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10   2   2   B    
182   Reproductiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0   1   1      
20   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                  
2120   Farmaceutische productenfabrieken:                  
2120   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10   2   2      
23   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN                  
232, 234   Aardewerkfabrieken:                  
232, 234   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10   2   1     L  
26, 28, 33   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                  
26, 28, 33   Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie   30   10   30   10   2   1      
26, 27, 33   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                  
293   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10   2   1      
26, 32, 33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                  
26, 32, 33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie   30   0   30   0   2   1      
31   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                  
9524   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²   0   10   10   0   1   1      
321   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10   2   1   B    
322   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10   2   2      
32991   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0   2   1      
35   PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                  
35   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                  
35   - < 10 MVA   0   0   30   10   2   1   B    
35   Gasdistributiebedrijven:                  
35   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   0   0   10   10   1   1      
35   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30   10   2   1      
35   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                  
35   - blokverwarming   10   0   30   10   2   1      
36   WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                  
36   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                  
36   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                  
36   - < 1 MW   0   0   30   10   2   1      
41,
42, 43  
BOUWNIJVERHEID                  
41, 42, 43   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10   2   1   B    
45, 47   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                  
451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10   2   2   B    
45204   Autobeklederijen   0   0   10   10   1   1      
45205   Autowasserijen   10   0   30   0   2   3      
453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   0   0   30   10   2   1      
46   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                  
461   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0   1   1      
4622   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0   2   2      
4634   Grth in dranken   0   0   30   0   2   2      
4635   Grth in tabaksproducten   10   0   30   0   2   2      
4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0   2   2      
4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0   2   2      
4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10   2   2      
464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10   2   2      
46499   Grth in vuurwerk en munitie:                  
46499   - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton   10   0   30   10 V   2   2      
46499   - munitie   0   0   30   30   2   2      
4673   Grth in hout en bouwmaterialen:                  
4673   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10   2   1      
46735   zand en grind:                  
46735   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0   2   1      
4674   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                  
4674   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0   2   1      
46752   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   2   1      
4676   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10   2   2      
466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0   2   2      
47   DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                  
952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10   1   1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                  
562   Cateringbedrijven   10   0   30   10   2   1      
49   VERVOER OVER LAND                  
493   Taxibedrijven   0   0   30   0   2   2      
495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30   10   2   1   B    
52   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                  
52109   Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)   0   0   30   10   2   2      
5221   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30   0   2   3     L  
53   POST EN TELECOMMUNICATIE                  
531, 532   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0   2   2      
61   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0   1   1      
61   zendinstallaties:                  
61   - FM en TV   0   0   0   10   1   1      
61   - GSM en UMTS-steunzenders (indien omgevingsvergunningplichtig)   0   0   0   10   1   1      
77   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                  
7711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10   2   2      
772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10   2   2      
62   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                  
62   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0   1   1      
58, 63   Datacentra   0   0   30   0   2   1      
72   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                  
721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   2   1      
722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0   1   1      
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                  
74203   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10   2   2   B    
82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0   1   2      
37, 38, 39   MILIEUDIENSTVERLENING                  
3700   rioolgemalen   30   0   10   0   2   1      
382   Afvalverwerkingsbedrijven:                  
382   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30   2   1   B   L  
59   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                  
591, 592, 601, 602   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10   2   2      
931   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30   0   2   2      
96   OVERIGE DIENSTVERLENING                  
96012   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   2   2   B   L  
96013   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0   2   1      
96013   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0   1   1      
9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0   1   1      
9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0   2   1      
9609   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0   1   1