direct naar inhoud van Artikel 31 waardevol verkavelingspatroon
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

Artikel 31 waardevol verkavelingspatroon

31.1 Aanduidingsregel

Ter plaatse van de aanduiding 'waardevol verkavelingspatroon' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de instandhouding van het verkavelingspatroon in het landschap.

31.2 Strijdig gebruik

Als strijdig gebruik geldt het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevol verkavelingspatroon' op een wijze die leidt tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied.

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

De in artikel 36 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden zijn van toepassing.