direct naar inhoud van Artikel 24 cultuurhistorisch gebied
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

Artikel 24 cultuurhistorisch gebied

24.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch gebied' zijn gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en bescherming van cultuurhistorische waarden, waaronder in ieder geval wordt begrepen de ouderdom, zeldzaamheid en gaafheid van de waardevolle landschapsstructuren van de:

  • Grillige ringsloot, in samenhang met afwateringssloten Groote en Kleine Leigraaf en het
  • Wegenkruis Van Spreekenslaan en De Somp
24.2 Specifieke gebruiksregels

Als strijdig gebruik geldt het gebruik van gronden als bedoeld in lid 24.1 op een wijze die leidt tot een significante aantasting van de wezenlijke cultuurhistorische kenmerken of cultuurhistorische waarden van het gebied.
Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit.

24.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 36 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.