direct naar inhoud van Artikel 5 Groen - Landschapselement
Plan: Buitengebied Het Woud
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1052-vas1

Artikel 5 Groen - Landschapselement

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen-Landschapselement' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen, en instandhouding van ter plaatse voorkomende waardevolle beplanting en landschapselementen;
  • b. instandhouding van cultuurhistorische waarden;
  • c. water,

met de daarbij behorende bouwwerken.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 20 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
bouwwerken, geen gebouw zijnde   overig: 2 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd  
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de bijzondere landschapselementen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.