direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

7.1 Vooroverleg

Het stedenbouwkundig plan is besproken met de Wijkraad. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen.

De wijkraad heeft een mondelinge toegelichting gehad op het bestemmingsplan op 26 april 2010. Aan de hand van deze toelichting en het eerder ontvangen exemplaar van het concept voorontwerp bestemmingsplan is door de wijkraad een aantal vragen gesteld, waar ter plekke antwoor op is gegeven. De wijkraad heeft de gelegenheid gehad vanaf 13 april om binnen 4 weken te komen met een reactie op het concept voorontwerp. Binnen deze periode is geen reactie van de wijkraad ontvangen. Wel is op 2 juni 2010 een brief van de wijkraad binnengekomen met opmerkingen over het concept voorontwerp. Deze opmerkingen zullen separaat in een aparte brief beantwoord worden. Indien de beantwoording leidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan, zal dit nog voor zover mogelijk in het vooronwerp worden meegenomen.