direct naar inhoud van 6 JURIDISCHE PLANOPZET
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

6 JURIDISCHE PLANOPZET

In hoofdstuk 4 van de toelichting is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 van de toelichting toont aan dat deze invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. Paragraaf 6.1 beschrijft de inleidende regels. Paragraaf 6.2beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave vande bestemmingen op de verbeelding beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeing geinterpreteerd moet worden. In paragraaf 6.3 tenslotte word en de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008. Tevens zijn de regels aangepast aan de per 1 oktover in werking getreden Wabo.