direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Het stadsdeelhart Anklaar wordt ontwikkeld rond de huidige locatie van winkelcentrum Anklaar, het Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina en het medisch centrum. Ingezet wordt op een nieuw geïntegreerd centrum met wijkwinkelcentrum, woonzorgcentrum, bibliotheek en informatiefuncties, medisch centrum, woonappartementen en (optioneel) een multifunctioneel wijkcentrum. Het past in het ruimtelijk concept van Zevenhuizen om het stadsdeelcentrum uit te werken als een combinatie van gebouwen (waarbinnen een combinatie van functies), verbonden door goed ingerichte openbare ruimte.

Dit betekent wel dat parkeerruimte slechts ten dele op het maaiveld en voor een groot deel in een parkeerkelder gevonden moet worden. Ook de gewenste intensivering van het centrum noodzaakt hiertoe. In samenhang met de planvorming voor het stadsdeelhart zal ook een voorstel worden ontwikkeld voor de inrichting van de Laan van Zevenhuizen en de Sluisoordlaan ter hoogte van het stadsdeelhart. Deze twee zijn niet los van elkaar te zien. De inrichting doet zowel recht aan parkeerroutes voor autoverkeer als aan de noodzakelijke routes voor bevoorrading