direct naar inhoud van 3.7 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

3.7 Cultuurhistorie

Op de Cultuurhistorische beleidskaart heeft het plangebied een gemiddelde attentiewaarde. De kaart geeft de mate aan waarin de cultuurhistorische waarden een rol behoren te spelen bij ruimtelijke plannen. Bij een gemiddelde attentiewaarde geldt het streven naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden. Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in eerste instantie cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht en geeft de gemeentelijke Cultuurhistorische Informatiekaart een handvat.

De Cultuurhistorische Informatiekaart geeft met name de noord-zuid lopende groene singel aan de westkant van het plangebied aan als cultuurhistorisch aandachtsgebied. De singel zal met de vernieuwing van het stadsdeelhart op de groene oevers heringericht worden en het water zal verbreed worden.