direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

3.5 Verkeer en vervoer

Het overgrote deel van Zevenhuizen is verblijfsgebied, dat wil zeggen met het karakter van woonstraat en een maximumsnelheid van 30 km per uur. Binnen het plangebied is alleen de Laan van Zevenhuizen (met een reservering voor verdubbeling) onderdeel van de hoofdwegenstructuur. Vanuit de verblijfsgebieden sluiten verblijfswegen hierop aan. De keuze voor de ontwikkeling van Zevenhuizen en Zuidbroek als één samenhangend stadsdeel leidt tot de vraag hoe deze twee wijken te verbinden.

Voor het openbaar vervoer en de fiets is er een directe verbinding. De hoofdontsluiting van Zuidbroek voor autoverkeer is gericht op de, aan de westkant gelegen, Oost Veluweweg, dus 'buitenom'. De reden daarvoor is dat een ontsluiting middendoor Zevenhuizen-Noord kan leiden tot grote overlast. Het is echter niet logisch binnen een stadsdeel met een gedeelde voorzieningenstructuur (onder meer het Stadsdeelhart Anklaar) alleen verbindingen voor het openbaar vervoer en de fiets te maken, en niet voor de auto. Er is dan ook voor gekozen om op verblijfsniveau ook een autoverbinding te maken via de Sluisoordlaan en de Calypsostraat, zij het met een functie voor bestemmingsverkeer (voor het stadsdeelhart Anklaar). Deze verbinding krijgt het karakter van verblijfsgebied - woonstraat. Ook de verbinding Operettestraat – Nijbroekseweg blijft open voor lokaal autoverkeer.

Via de inrichting van de nieuwe Sluisoordlaan en via de verkeersstructuur in Zuidbroek (met name de aansluiting van de nieuwe verbinding op de hoofdontsluiting van Zuidbroek) dient geregeld te worden dat de nieuwe verbinding niet gaat functioneren als hoofdontsluiting. Het noordelijk deel van Zevenhuizen en Zuidbroek vormen op deze wijze één groot verblijfsgebied. Op dit moment doorkruist een lokale buslijn het gebied, en loopt een regionale busdienst via de Laan van Zevenhuizen. De Sluisoordlaan dient tevens als fietsdoorstroomas.