direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-onh1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestaande stadsdeelcentrum Anklaar zal worden omgetoverd in een aantrekkelijk nieuw centrum, maar wel met grotendeels dezelfde functies. Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de gewenste uitbreiding en vernieuwing van het stadsdeelcentrum Anklaar met winkels, woningen, een multifunctioneel centrum, een woonzorgcentrum en een medisch centrum. De openbare ruimte zal een inrichting krijgen die past bij een aantrekkelijk stadsdeelhart en bij een goede recreatieve verblijfsruimte voor de omringende buurten.

De opzet van deze plantoelichting is als volgt. In het volgende hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleid weergegeven. Daarna zal in hoofdstuk 3 een beschrijving worden gegeven van de bestaande situatie van het plangebied en zijn omgeving. In hoofstuk 4 wordt de ruimtelijke en functionele opzet beschreven. In hoofdstuk 5 wordt aandacht geschonken aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Hoofdstuk 6 gaat in op de juridische planopzet, dat wil zeggen de wijze waarop het stedenbouwkundig plan wordt vertaald in juridisch-planologische regelingen, en tot slot zal in hoofdstuk 7 ingegaan worden op de Inspraak en Overleg.