direct naar inhoud van 6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

6.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

De ontwikkeling waarin dit plan voorziet is dusdanig beperkt van omvang dat het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet toegezonden aan diverse instanties. In intensief overleg tussen de gemeente, de Gasunie en Rijkswaterstaat is het plan tot de verlegging van de gasleiding tot stand gekomen. In paragraaf 4.2 is uiteengezet waarom vooroverleg met het waterschap Veluwe niet nodig is.