direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

5.1 Inleiding

De grond voor de leiding en stroken van vier meter breed aan weerszijden, krijgen een dubbelbestemming voor een gastransportleiding. Zo wordt in de gasleiding voorzien en wordt deze beschermd tegen bouwwerken en andere ingrepen die het functioneren of de veiligheid van de leiding kunnen schaden. Voor het overige is de geldende situatie aangehouden.

Het meet- en regelstation en de natuur daaromheen, waarvoor vrijstellingen van het geldende bestemmingsplan zijn verleend, zijn geheel opgenomen in dit plan, om zo te komen tot een eenduidige, planologische regeling voor beide percelen.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.