direct naar inhoud van 4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de verlegging worden gedekt door de Gasunie en de gemeente. De gemeentelijke kosten zijn opgenomen in de exploitatie van Zuidbroek. Die is laatst goedgekeurd bij de jaarrekening 2008. Dit plan is derhalve financieel-economisch uitvoerbaar. Daarop gelet en aangezien de nieuwe leiding geen bouwplan is, in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden.