direct naar inhoud van 3.2 Groenstructuur & Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

3.2 Groenstructuur & Natuurwaarden

In het plangebied zijn nu geen (opgaande) groenelementen aanwezig. Wel grenst het plangebied in de noordoostelijke hoek aan de houtopstanden rondom de afrit Apeldoorn Noord van de A50. Mede gezien het huidige grondgebruik zijn in het plangebied geen natuurwaarden aanwezig.

Bij het meet- en regelstation zal binnenkort, op basis van een al verleende vrijstelling van het bestemmingsplan, natuur worden aangelegd. Het gaat dan om circa 1 hectare bos, een halve hectare bloemrijk grasland en een poel. Dit betreft de uitvoering van een project uit de gebiedsvisie voor het Weteringse Broek. Hiermee wordt het meet- en regelstation gelijktijdig van een goede landschappelijke inpassing voorzien.