direct naar inhoud van 3.1 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Momenteel is het gebied voor wat betreft het gedeelte aan de oostzijde van de A50 agrarisch in gebruik en voor een gedeelte als natuur. Er loopt door het gebied een hoogspanningsleiding en een bestaande (hoge druk)gasleiding. Het gedeelte van het plangebied ten westen van de A50 ligt momenteel braak of wordt gebruikt als wegberm. De rijksweg A50 loopt door het plangebied. In het meest zuidelijke gedeelte van het plangebied is een meet- en regelstation van de Gasunie aanwezig.

De nieuwe gastransportleiding betreft een stalen leiding met een diameter van 20 cm, die start vanaf het gasregelstation. Op een afstand van circa 400 m loopt de leiding parallel met de autosnelweg mee in noordelijke richting. De leiding wordt aangelegd in een tijdelijk te graven leidingsleuf en wordt naderhand aangevuld met 125 cm grond boven de leiding.

Ten zuiden van het viaduct van de afslag Apeldoorn Noord kruist de leiding de autosnelweg naar de westzijde. Met een zogenaamde boorrig (een soort horizontale boortoren) wordt vanaf een zijde een boorgat gemaakt naar de andere zijde op een diepte van ongeveer 8 m beneden het wegdek. Aan de andere zijde ligt dan een voorbereide en geteste leidingsectie, met een lengte van van circa 120 m, gereed om in het boorgat te worden getrokken. Aan de westzijde wordt een ondergrondse vloeistofvanger aangebracht die eventueel vocht uit het aardgas afscheidt.

Na een aantal leidingtesten wordt vervolgens de aansluiting gemaakt op het ondergrondse aardgasstelsel ten noorden van het plangebied. Wanneer de nieuwe leiding in gebruik genomen is, wordt de oude leiding door de toekomstige wijk Zuidbroek inwendig gereinigd en verwijderd.

Omdat het een ondergrondse voorziening betreft, verandert de hier beschreven situatie met de verlegging van de gasleiding, in ruimtelijke zin, niet.