direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het gebied geldt deels het bestemmingsplan Broekland-Woudhuis dat op 17 maart 1983 is vastgesteld door de gemeenteraad (besluitnummer 56.084) en goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 29 juni 1984 (besluitnummer RO1941/5-ROV/G5211). Voor het overige geldt het bestemmingsplan 'Zuidbroek' dat op 27 april 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 21 november 2006 (besluitnummer 2006-010782).

In die twee plannen hebben de gronden de bestemmingen 'Groenvoorzieningen', 'Wegen', 'Water' en 'Agrarisch gebied'. Verder zijn de gronden (deels) aangeduid met 'geluidszone', 'riooltransportleiding', 'gastransportleiding' en 'hoogspanningsleiding'.

Voor de realisatie van het meet- en regelstation in het plangebied is op 11 april 2006 vrijstelling van het bestemmingsplan verleend op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Op 10 oktober 2008 is vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19, lid 2 van de WRO verleend voor het aanleggen van natuur rondom het meet- en regelstation.