direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Oost-Veluweweg aan de noordzijde, aan oostzijde door de Nieuwe Wetering en aan de westkant door de A50. Daarnaast maken het perceel waarop het meet- en regelstation is gelegen en het omliggende perceel deel uit van het plangebied. Die laatste twee betreffen de percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Apeldoorn, sectie E, nummers 4881 en 4882.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1048-onh1_0001.jpg"

Figuur 1: Topografische kaart met in rood omkaderd de locatie van het plangebied en met Zuidbroek in blauw aangegeven

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1048-onh1_0002.jpg"

Figuur 2: Schematische weergave verlegging gasleiding

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1048-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: Luchtfoto plangebied en omgeving