direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

1.1 Aanleiding

In het gebied tussen de bebouwde kom van Apeldoorn, de Oost-Veluweweg en de A50 wordt Zuidbroek ontwikkeld. Dat is een woonwijk met aan de buitenranden ruimte voor bedrijventerreinen en kantoren. Op een afstand van ongeveer 200 m, parallel aan de A50, loopt in dit gebied een ondergrondse gastransportleiding. Ter plaatse vormt die leiding een belemmering voor de ontwikkeling van Zuidbroek. Ten oosten van de A50 loopt eveneens een gastransportleiding. Ook is daar, ongeveer 400 meter ten zuiden van de afrit Apeldoorn Noord, aan de voormalige Holhorstweg, een meet- en regelstation voor het gastransport aanwezig.

De gemeente Apeldoorn heeft de beheerder van de gastransportleidingen, de Gasunie, verzocht om de westelijke leiding te verleggen. Dat houdt in dat die leiding, ter hoogte van de genoemde afrit, onder de snelweg doorgaat en wordt aangesloten op het meet- en regelstation. Van daaruit kan het gas via de bestaande leiding ten oosten van de A50 verder worden getransporteerd. De leiding ten westen van de A50 kan dan komen te vervallen en vormt zo geen belemmering meer voor de ontwikkeling van Zuidbroek (zie figuur 2). De Gasunie wil deze verlegging gaan uitvoeren. De geldende bestemmingsplannen maken dat echter niet mogelijk.