direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Oost-Veluweweg - A50 Gasleiding
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1048-onh1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsvoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
  • b. tuin en/of erf;
  • c. ontsluitingswegen;
  • d. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 12 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak met inachtneming van het bebouwings- percentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)'   4 m   8 m   - bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen:       - antenne-install aties: 15 m
terrein- en erfafscheidingen: 3 m
overig: 6 m