direct naar inhoud van 4.2 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1047-vas1

4.2 Verkeersontsluiting en parkeren

De ontsluiting van de nieuwe bebouwing zal via de Koningspage plaats gaan vinden. Er worden geen wegen toegevoegd.

Ten aanzien van het parkeren gelden de in augustus 2004 vastgestelde parkeernormen van de 'Actualisatie Parkeernota'. Het plan voorziet in 26 nieuwe woningen. Per woning is 1,6 parkeerplaatsen nodig. Dat houdt een totaal in van 41 parkeerplaatsen. Onder de grondgebonden woningen zal een parkeerkelder worden gerealiseerd. Daarbinnen zullen 31 parkeerplaatsen aanwezig zijn. De huidige parkeerplaatsen langs de Koningspage (direct ten oosten van het plangebied) zullen onderdeel uitmaken van de herinrichting van de openbare ruimte als gevolg van de woningbouwontwikkeling. Het gaat hier om plekken die van origine toebehoren aan het inmiddels verdwenen dorpshuis. Deze plekken voor haaksparkeren zullen worden omgezet in 10 plaatsen voor langsparkeren. Deze plekken passen reeds binnen de bestemming Verkeersdoeleinden – Verblijfsgebied uit het geldende bestemmingsplan Beekbergen. De 31 plaatsen in de parkeerkelder en 10 plaatsen langs de Koningspage leveren een totaal van 41 parkeerplaatsen, waarmee het plan voldoet aan de geldende parkeernorm.