direct naar inhoud van 2.3 Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030
Plan: Bestemmingsplan Herman Coertsweg 3 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1047-vas1

2.3 Regionale structuurvisie Stedendriehoek 2030

In de regionale structuurvisie legt de Stedendriehoek de gemeenschappelijke ambities vast voor het zogenoemde bundelingsgebied: het gebied rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen en de daarbinnen gelegen streek. De visie, die de formele status van intergemeentelijk structuurplan krijgt, laat zien hoe de betrokken gemeenten samen streven naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de Stedendriehoek als geheel.

Wat betreft het onderdeel wonen stelt de visie dat voor het behoud en de versterking van de vitaliteit van de dorpen, de Stedendriehoek kiest voor realisatie van de autonome woningbehoefte.

Een groot deel hiervan kan gerealiseerd worden door herontwikkeling, door afronding van bestaande bebouwingsstructuren en door een geleidelijke intensivering van centrumdorpse woonmilieus. Hiernaast zijn (beperkt) ook specifieke dorpse uitbreidingen nodig om het inwonertal in sommige dorpen constant te houden.