direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Molenstraat
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-von1

7.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van <datum> gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn <x> reacties ontvangen. Deze reacties zijn hierna samengevat en beantwoord.

7.2.1 Inspraakreactie van

Inhoud van de inspraakreactie

  • a. <...>
  • b. <...>

Beantwoording

  • a. <...>
  • b. <...>
7.2.2 Inspraakreactie van

Inhoud van de inspraakreactie

  • a. <...>
  • b. <...>

Beantwoording

  • a. <...>
  • b. <...>