direct naar inhoud van 7.4 Totstandkoming plan
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

7.4 Totstandkoming plan

Naar aanleiding van de verkregen inspraakreacties is de bedrijfsbestemming aan de Molenstraat 131 aangepast en is hier een maatbestemming opgenomen. De bedrijfswoning, die in het geldende recht was toegestaan, is weer opgenomen.

Verder is de bestemming Wonen-Uit te werken aan het plan toegevoegd omdat voor dit plangedeelde het kostenverhaal niet is zekergesteld.