direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

7.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan Wijkraad Welgelegen.

De reacties van de wijkraad zijn hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie wijkraad

a. Hoogte bebouwing

De wijraad kan zich vinden in de typering van het plangebied en om die reden wordt de bouwhoogte van 10 meter zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het woonblok achterop hofje 2 niet juist geacht. Gepleit wordt voor een van achter naar voor oplopende hoogte van 6 tot 11 meter. Daarmee voldoet ook dit blok aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de eerder genoemde paragrafen.

Beantwoording:

Terecht wordt opgemerkt dat in hof 2 een goothoogte van 10m te 'zware” volumes geeft.

Voor het noordelijk bouwstrookje wordt de hoogte aangepast in 11m/6m ( nokhoogte/goothoogte) naar evenbeeld van hof 1. Dit wordt, naar evenbeeld van de blokken in hof 1 , een lessenaarsdak.

Voor het andere bouwblokje wordt de hoogte eveneens aangepast met een bouwhoogte van 10m aan de voorzijde en 7m aan de achterzijde. Dit bouwblokje kent een kubistische opbouw ( en geen lessenaarsdak) omdat het architectonisch aan dient te sluiten op het te handhaven deel van de huidige bedrijfshal.

b. Waterhuishouding, Grondwater

Op pagina 25 wordt gesproken over het ophogen van het terrein i.v.m. een goede ontwatering. De naastgelegen gebieden moeten uiteraard geen wateroverlast van een hoger gelegen maaiveld in de nieuwbouw ondervinden. In par. 5.2.4 onderaan pagina 25 wordt al aangegeven dat e.e.a. met de gemeente moet worden afgestemd. Graag wordt de uitslag vernomen.

Beantwoording

De resultaten zullen met de wijkraad worden gedeeld.

c. Plankaart

De kaart wordt ingehaald door de werkelijkheid: Welgelegenweg nummer 18 bestaat niet meer.

Beantwoording

De ondergrond van de plankaart wordt op dit onderdeel aangepast.

d. Bestaande bomen

In par. 2.4 wordt gesproken over het behouden van bestaande bomen. In dit verband wordt gewezen op een fraaie boom direct ten westen van het plangebied aan de Molenstraat. Hoewel dit niet in het plangebied is gelegen wordt er van uitgegaan dat ook deze boom niet ten offer zal vallen aan de bouwwerkzaamheden en dat daarvoor dus de nodige maatregelen worden opgelegd aan de projectontwikkelaar/aannemer.

Beantwoording

Twee bestaande bomen (waarvan 1 buiten het plangebied is gelegen) worden gerespecteerd. Beide worden verplaatst en hiervoor zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet.