direct naar inhoud van 4.2 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

4.2 Cultuurhistorie

Vanuit oogpunt van cultuurhistorie zijn met name de lange lijnen die door het plangebied lopen van belang. Daarnaast verdient een aantal terreinen aandacht, waaronder een aantal grootschalige (bedrijfs)complexen. Hieronder zijn de belangrijkste cultuurhistorische elementen in het plangebied benoemd.

Cultuurhistorische waarden

De nieuwe bebouwing op de locatie Middelink zal voortborduren op het bestaande bedrijfspand. Na verschillende onderzoeken is gebleken dat het bestaande pand niet geschikt is voor een woonfunctie. Dit betreft met name de technische kwaliteiten.

Het bestaande pand zal dienen als inspiratie voor een verdere ontwikkeling. De industriƫle sfeer zal hier wederom het beeld gaan bepalen. De ronde hoek aan de Molenstraat zal vanaf deze weg het beeld bepalen. Het huidige pand wordt hier behouden.

Archeologische waarden

Volgens de archeologisch beleidskaart is het plangebied aangeduid met een lage trefkans Dit betekent dat een archeologische quick-scan is vereist.

Naast de bestaande nieuwbouw maken ook enkele bestaande woningen aan de Molenstraat onderdeel uit van het plangebied. Daardoor wordt een logische en samenhangende begrenzing verkregen.