direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

4.1 Bebouwing

De hoofdopzet bestaat uit twee woonhofjes met een variatie aan woningtypologieën. Hof 1 beslaat het meest westelijke deel van het plangebied, Hof 2 ligt aan de oostzijde (zie figuur 4). Beide hofjes worden ontsloten vanaf de Molenstraat en hebben een gezamenlijk parkeerhof die, tussen de woningen aan de achterzijde van het terrein, uit het zicht ligt.

Hof 1

Om aansluiting te vinden bij de wand langs het kanaal wordt er op deze locatie een woongebied ontwikkeld met bijzondere typologieën. Achter de hogere bebouwingswand, die parallel aan het kanaal staat, zullen woningen worden gebouwd. Deze woningen zorgen voor een goede overgang van de gestapelde woningen naar het groene hofje. De overige zijde van dit woonhofje worden begrensd door grondgebonden geschakelde stadswoningen met een voordeur aan dit hof. Middels vrijstaande woningen wordt de overgang gemaakt naar de bestaande woonsfeer. De woningen aan het hof hebben een bouwhoogte van twee lagen. De woning aan de Molenstraat heeft een maximale hoogte van drie lagen.
Voor een deel van de gronden die benodigd zijn voor de realisering van het verkavelingsplan, is nog geen anterieur contract gesloten. Deze gronden zijn bestemd tot wonen-uit te werken.

Hof 2

De nieuwe bebouwing op de locatie Middelink zal voortborduren op het bestaande bedrijfspand. Na verschillende onderzoeken is gebleken dat het bestaande pand niet geschikt is voor een woonfunctie. Dit betreft met name de technische kwaliteiten.

Het bestaande pand zal dienen als inspiratie voor een verdere ontwikkeling. De industriële sfeer zal hier wederom het beeld bepalen. De ronde hoek aan de Molenstraat zal vanaf deze weg het beeld bepalen en dit deel van het huidige pand zal worden behouden. Middels twee rijen met geschakelde stadswoningen en een viertal twee onder een kap woningen, zal op basis van de huidige opzet van de kavel een nieuwe straat gecreëerd worden. De ontsluiting vindt plaats via de Molenstraat en de bestaande fiets/voetgangersverbinding naar de Floralaan. De nieuwe woningen hebben een maximale bouwhoogte van drie lagen aan de voorzijde met een lessenaarsdak aflopend naar 2 lagen aan de achterzijde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1045-onh1_0006.png"

figuur 4: proefverkaveling