direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

3.1 Historie

Het plangebied is deels gelegen binnen het ontwikkelgebied Kanaaloevers. Op basis van het ruimtelijke plan Kanaaloevers heeft er in de afgelopen jaren in de nabije omgeving veel nieuwbouw plaats gevonden. Het kanaal vervult in deze plannen een centrale rol met langzaamverkeerroutes en het kanaalpark De nieuwe bebouwing gaat, langs het kanaal, gepaard met een schaalsprong. De bebouwing langs het kanaal is hoger dan de naastgelegen bestaande veelal vrijstaande woningen. Het is daarom noodzakelijk om juist hier goede overgangen te creƫren zodat het Kanaaloevergebied op een goede en zorgvuldige manier aansluit op de hierachter gelegen bestaande bebouwing.

Ten oosten van de locatie wordt het gebied gekenmerkt door een mix van kleine vrijstaande woningen, grotere platte bedrijfspanden in het lint of achter op de kavel en een klein woonwagencomplex. Er is vaak sprake van een bedrijf aan huis. Met de tijd zijn deze bedrijven uitgegroeid van schuren in de achtertuin tot grote gebouwen in de zee van kleine huisjes. Juist langs de Molenstraat komt veel bedrijfsbebouwing voor. Door deze mix van woningen en bedrijven, diepe tuinen, een wisselende voorgevelrooilijn en een relatief lage bebouwingshoogte ontstaat er een informele sfeer die kenmerkend is voor de zone langs het kanaal.