direct naar inhoud van 2.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

2.2 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en stedelijke uitbreiding. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand bebouwd gebied.

Regiospecifiek beleid: de Stedendriehoek

De verstedelijkingsopgave is gericht op inbreiden binnen de steden als uitbreiden buiten de steden.

De regio Stedendriehoek kiest voor verdere herstructurering en intensivering van bestaand stedelijk gebied: 45% van de nieuw te bouwen woningen wordt gerealiseerd door herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied.

Ruimtelijke verordening Gelderland

Op 15 december 2010 is de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgelsteld door

Provinciale Staten. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds

vastgeteld ruimtelijk beleid door de provincie. Dit betekent dat de verordening geen

beleidswijzigingen bevat.