direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers-Molenstraat
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1045-onh1

1.1 Aanleiding

Het gebied Kanaaloevers omvat een gebied rond de oevers van het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van het stadscentrum van Apeldoorn. De bebouwing op de oevers bestond begin jaren negentig voornamelijk uit veelal verouderde bedrijfsbebouwing.
De gemeente heeft toen een visie ontwikkeld gericht op een volledige transformatie van het gebied naar een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Het totale gebied is opgedeeld in zeven deelgebieden en de transformatie wordt per deelgebied gerealiseerd. Inmiddels zijn diverse deelgebieden gereed.

Het deelgebied Welgelegenpark is nog in uitvoering. De Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan onderdeel van dit deelgebied, is aangelegd en diverse nieuwe bouwcomplexen zijn gerealiseerd. Andere nieuwe ontwikkelingen zijn nog in voorbereiding.

Aan de Molenstraat, net buiten de grens van het bestemmingsplangebied, was het bedrijf MIDAP leidingsystemen b.v. gevestigd. Dit bedrijf belemmerde vanuit milieuhygiƫnische optiek de realisatie van de geprojecteerde woningbouw in genoemd bestemmingsplan welke direct grensde aan het bedrijf.
In deze woningbouw was in het geldende bestemmingsplan voorzien door middel van een globale woonbestemming met een uitwerkingsverplichting.

Inmiddels is genoemd bedrijf verplaatst naar bedrijvenpark Apeldoorn Noord. Dit maakt de weg vrij voor een integrale ontwikkeling naar woningbouw op de vrijkomende locatie van het bedrijf MIDAP in samenhang met woningbouw op de gronden met de globale woonbestemming.